Samtal som gör skillnad

Behöver du prata med någon som förstår dig?

Upplever du problem med olika former av ångest, stress eller utmattning och behöver stöd i att hitta nya vägar framåt? Har du hamnat i en kris, själv eller i din relation till den du lever med? Då är psykoterapi en effektiv behandlingsmetod. Jag designar alltid terapin efter just dina individuella förutsättningar. I mitt arbete fokuserar jag på hela människan och jag har specialiserat mig på att se och förstå hur vår bakgrund och våra livsstilsmönster påverkar både vår kropp, själ och vårt sätt att interagera med andra, i ett ständigt samspel. Jag har mångårig kunskap inom stress och livsstilsproblematik och hjälper dig att hitta nya verktyg och synsätt på vägen mot ett bättre mående. Nyckelorden är för mig samspel och trygghet.

Jag arbetar integrativt med KBT och Schematerapi som grund och ett systemiskt förhållningssätt, och vänder mig till både enskilda, par och grupper. Jag erbjuder också samtal över video eller telefon. Är ni en grupp som behöver hjälp så designar jag programmet efter er problembild och era förutsättningar. Jag kommer också gärna och håller föredrag kring mina specialområden.