Om Nina Odelius

Nina Odelius

Om mig

Innan jag utbildade mig till samtalsterapeut jobbade jag som coach inom livsstilsfrågor och stressproblematik. Problem kopplat till vår livsstil och vår omvärld har alltid intresserat mig. Jag upplever att denna fråga är av allt större vikt i det snabba och ständigt tillgängliga liv som vi alla förväntas leva nu. Jag har också varit ledare för grupper i rehabilitering efter utmattning och hållit föredrag för anhöriga och barn till utmattningssjuka. I mitt arbete som hälso- och sjukvårdskurator har jag arbetat med patienter med diagnosen ME (myalgisk encefalomyelit), där det ingår både kris- stöd- och anhörigsamtal. Jag har också arbetat med parsamtal och med familjer där barn drabbats av cancer och med personer i livets slutskede.

Jag arbetar integrativt med KBT som grund och hämtar också kunskap från schematerapi och anknytningsteori i mitt arbete. Grunden för mig är att alltid vara lyhörd för dig, din situation och dina behov så att vi tillsammans kan skapa en trygg och god allians. Mitt mål med vårt gemensamma arbete är att du ska hitta vägar mot ett fungerande både yttre och inre liv. Jag arbetar under handledning av leg psykoterapeut Leena Källqvist.

Utbildning
  • Legitimerad socionom
  • Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
  • Stressterapeut och avspänningspedagog
  • Utbildad coach inom ekonomi och livsstilsfrågor
  • Steg 1-utbildad terapeut i KBT
  • Utbildning inom allmän palliativ vård
  • Pågående utbildning i schematerapi